Low Vision

Soms helpt een bril met correctie of contactlenzen niet meer. Indien u ondanks uw bril of lenzen aan een gezichtsscherpte van minder dan 30% ziet, spreekt men van Low Vision of slechtziendheid. De meest voorkomende vorm van Low Vision is een verminderde functie van het netvlies. Dit kan veroorzaakt worden door ziekte of ouderdom.

Een onderzoek van een oogarts om de oorzaak van het slechtzien te achterhalen wordt hierbij heel sterk aangeraden. Soms kunnen medicaties of chirurgie de slechtziendheid helpen verbeteren.

Om Low Vision patiënten te helpen zijn gezichtshulpmiddelen nodig om het beeld te vergroten en het zicht maximaal te benutten. Dit kan gaan van een eenvoudige handloep, over speciaal aangepaste brillen, naar zeer gesofisticeerde elektronische apparatuur. Er bestaat een groot aanbod aan vergrotende optische systemen.

Wij zijn gespecialiseerd in Low Vision en kijken graag samen met u naar het hulpmiddel dat u het beste ligt. Samen testen we de verschillende middelen uit, te beginnen bij de meest eenvoudige. Ons uiteindelijke doel is een gepaste oplossing te vinden zodat u, ondanks welpebaalde beperkingen, zelfstandig kan blijven en er een verbetering van het nog waarneembare zicht is.